Akutt forurensning og beredskap, sedimentundersøkelser og nordområdene

Miljøringen inviterer til temamøte i Hammerfest torsdag 8. og fredag 9. juni 2017. 

Blant foredragsholderne finner du fagpersoner fra Miljødirektoratet, Kystverket, kommunene, forskningsinstituttene, olje- og landbasert industri, entreprenørene, konsulentene og Naturvernforbundet. Stikkord for hva de vil presentere er havneutvikling, renere havn, kilder til forurensning, tiltak på land/i sjø, ubåt Fedje, lekkasjedeteksjon, gruvedrift, sjødeponier, oljeutvinning og beredskap i nordområdene, beredskap på flyplass, olje til vassdrag, miljøgifter i fugl, plast i havet og mye mer.

Program og påmelding hos Miljøringen