Se opptak fra fagdag om havforsuring

Her kan du se opptak fra fagdag om havforsuring, et arrangement i regi av Miljødirektoratet og Bjerknessenteret. 

Praktisk info

Tid: Torsdag 14.september 2017.

Sted: Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo.

Påmelding: Innen 11. september.

Deltakelse er gratis

Se opptak fra fagdagen:

Del 1: Hva gjøres i Norge i dag? Velkommen v/ Solrun Figenschau Skjellum, Miljødirektoratet. Introduksjon og siste nytt om havforsuring Are Olsen, UiB/Bjerknessenteret. Hva gjøres i Norge i dag v/Marianne Olsen, Miljødirektoratet, Inngun Skjelvan, Bjerknessenteret/Uni Research, Kai Sørensen, Norsk Instistutt for vannforskning og Truls Johannessen, Bjerknessenteret/Uni esearch

Del 2: Hva gjøres i Norge i dag? Tina Kutti, Havforskningsinstituttet, Peter Thor, Norsk Polarinstitutt, Agneta Fransson, Norsk Polarinstitutt, Grete Hovelsrud, Norduniversitetet, Nordlandsforskning

Del 3: Hvilke behov for havforsuringsdata har vi? Marianne Olsen, Miljødirektoratet, Modult Overvik, Fiskeridirektoratet, Overvåkingsgruppa for forvaltningsplanene, Björgolfur Hávardsson, NEC Seafood

Del 4: Diskusjon. Innledning ved Howard Browman, Havforskningsinstituttet

Del 5: Oppsummering

Program

Del 1

09.30-09.45: Velkommen

v/ Solrun Figenschau Skjellum, Miljødirektoratet.

09.45-10.00: Introduksjon og siste nytt om havforsuring

Are Olsen, UiB/Bjerknessenteret

10.00-10.40: Hva gjøres i Norge i dag

10.05: Marianne Olsen, Miljødirektoratet

10.15: Inngun Skjelvan, Bjerknessenteret/Uni Research

10.25: Kai Sørensen, Norsk Instistutt for vannforskning

10.30: Truls Johannessen, Bjerknessenteret/Uni esearch

Del 2

10.55-11.45: Hva gjøres i Norge i dag?

10.55: Tina Kutti, Havforskningsinstituttet

11.05: Peter Thor, Norsk Polarinstitutt

11.15: Agneta Fransson, Norsk Polarinstitutt

11.25: Grete Hovelsrud, Norduniversitetet, Nordlandsforskning

Del 3

12.30-13.05: Hvilke behov for havforsuringsdata har vi?

12.30: Marianne Olsen, Miljødirektoratet

12.35: Modult Overvik, Fiskeridirektoratet

12.40: Overvåkingsgruppa for forvaltningsplanene

12.50: Björgolfur Hávardsson, NEC Seafood

Del 4

13.20-15.30: Diskusjon

13.20: Innledning ved Howard Browman, Havforskningsinstituttet

Del 5

13.50: Diskusjon

15.30-16.00: Oppsummering

Om fagdagen

Blå bioøkonomi og blå vekst, og dermed marine bioressurser, er viktig for Norge både nå og i framtiden. Samtidig er det marine miljøet påvirket av menneskelig aktivitet, inkludert havforsuring grunnet økt CO2-innhold i atmosfæren. Havforsuring har potensielt store effekter på marine organismer, økosystemer og næringer, og det er derfor behov av å følge med på utviklingen. Norge har i dag flere aktiviteter for å samle inn data for å overvåke utviklingen og øke kunnskapen om havforsuring.

På fagdagen vil vi gå gjennom kunnskapsstatus per i dag både for det fysiske og kjemiske miljøet og effekter av havforsuring på biologi og samfunn. I løpet av dagen vil deltakerne også diskutere hva eksisterende prosjekter og programmer på havforsuring dekker av nødvendig kunnskap, hvilke kunnskapshull som gjenstår og hvordan kunnskapshullene kan tettes.

Fagdagen retter seg mot forskere, forvaltere og andre som bidrar til kunnskaps-/datainnhenting eller bruker dataene på havforsuring eller er interessert i havforsuring av ulike grunner, inkludert næringsliv.

Kontakt

For spørsmål vennligst kontakt Åsa Pedersen