Fagseminar - olje og fett i avløpsnettet

NIRAS arrangerer fagseminar om olje og fett i avløpsnettet på Miljødirektoratet 18. og 19. september 2018.

Tema