Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet

Folkemøte: Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen?

En ekspertgruppe har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet muligheten for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Drammensregionen. Gruppa legger fram sin rapport i et folkemøte i Drammen 15. mai.

Velkommen til folkemøte

Tid: Tirsdag 15. mai fra klokken 18 til 20.

Sted: Hotell Scandic Ambassadeur i Drammen

Folkemøtet er åpent for alle

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en av de alvorligste truslene mot norske villaksbestander. Bekjempelse av parasitten er derfor høyt prioritert.

Drammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært infisert av parasitten hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en bekjempelsesplan.

En eventuell bekjempelse i Drammensregionen må bygge på en omfattende gjennomgang av alle tilgjengelige alternativer og muligheter. Miljødirektoratet satte i 2015 ned en ekspertgruppe med dette som mandat.

På folkemøtet i Drammen 15. mai vil gruppa presentere sitt arbeid og sine konklusjoner.

I tillegg til representanter for ekspertgruppa, vil Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud  være til stede.

Kontakt

seniorrådgiver Anne Kristin Jøranlid, fiskeseksjonen
telefon 975 42 352

Tema