Friluftslivssamling for fylkeskommune

Miljødirektoratet inviterer til den årlige friluftslivssamlingen for fylkeskommunene 30.-31.oktober.

Praktisk info

Tid: 30.-31.oktober 2018

Sted: Miljødirektoratet, Oslo

Påmeldingsfrist: Informasjon kommer i egen invitasjon. Seminaret er kun for fylkeskommunene og andre spesielt inviterte.

Deltakelse er gratis. Deltakerne dekker selv reise og opphold

Som ledd i friluftslivsarbeidet og oppfølgingen av Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet, arrangerer Miljødirektoratet en årlig friluftslivssamling for fylkeskommunene og samarbeidspartnere.

Tema for samlingen er bl.a. budsjett 2019 og regjeringens handlingsplan for oppfølging av Stortingsmeldingen.

Samlingen er åpen for fylkeskommunene, fylkesmennene og andre spesielt inviterte. Samlingens dag to er kun for fylkeskommunene.