Hvordan bli et lavutslippssamfunn? Dybdeseminar om 1,5 graders-rapport

Hvordan kan Norge bli et lavutslippssamfunn? Miljødirektoratet og Klimaetaten i Oslo kommune inviterer til dybdeseminar i Oslo mandag 19. november 2018.

Dybdeseminar

Tid: Mandag 19. november klokken 9.30-12.30. Registrering fra 9.

Sted: Miljødirektoratets lokaler i Grensesvingen 7 i Oslo

Meld deg på innen 15. november i skjemaet under.

Seminar strømmes direkte på nett.

FNs klimapanel (IPCC) lanserte 8. oktober 2018 en spesialrapport om hva som skal til for å begrense global oppvarming til 1,5 ˚C (utslippsbaner og tiltak).

Rapporten ser også på virkninger av en oppvarming på 1,5 ˚C sammenlignet med 2 ˚C og høyere, og hvordan man kan styrke den globale responsen for både utslippskutt og klimatilpasning.

Miljødirektoratet og Klimaetaten i Oslo kommune inviterer til dybdeseminar, med fokus på de delene av rapporten som handler om overgangen til lavutslippssamfunnet, utslippsbaner og tiltak. Vi tar også for oss byenes rolle, og belyser rapportens betydning for en by, med Oslo som eksempel.

Diskusjonstema

  • Hva er fordeler ved tidlig innsats for utslippsreduksjon, og hva er konsekvenser av forsinket global respons?
  • Hva kreves av omstilling på viktige områder som energi og transport fram mot 2030?
  • Hvilken rolle kan byer og regioner spille for å styrke den globale innsatsen?

Framover skal Norge og andre land vurdere styrket innsats som ledd i oppfølgingen av Parisavtalen. Oslo og flere andre kommuner arbeider med klimastrategier. Et formål med seminaret er å få ideer og innspill til nye innsatsområder og prioriteringer.

Det blir enkel servering. Detaljert program kommer senere.

Presentasjonene blir gjort tilgjengelige i etterkant.

Meld deg på innen 15. november

Tema