Miljøforum 2017

For niende gang arrangeres Miljøforum, som er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Norsk Industri. Seminaret er for miljø-/HMS-ansvarlige hos bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet. 

Praktisk informasjon

Tid: Tirsdag 19. og onsdag 20. september 2017.

Sted: Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo.

Påmelding: Innen 15. september.

Miljøforum er et årlig seminar for miljø-/ HMS-ansvarlige hos bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet.

Vi ønsker å legge til rette for god dialog mellom industrien og miljømyndighetene. Samtidig er det også viktig å styrke nettverksbyggingen mellom landbasert industri på miljøområdet.

Gå til påmelding

Program dag 1

10.30: Registrering

11.00: Velkommen og innledning v/Signe Nåmdal, Miljødirektoratet

11.20: Veikart og industrimelding v/ Ole Børge Ytterdal, Norsk Industri

11.35: Industrien og fremtiden (foredragsholder kommer)

12.15: Beinstrekk

12.30: Nytt fra myndighetene v/Harald Sørby og Ragnhild Orvik, Miljødirektoratet

13.00: Lunsj

14.00: Sirkulærøkonomi i praksis: Regelverk og metode v/ Frantz Nielsen, Pål Spillum og Thomas Hartnik, Miljødirektoratet

14.45: Kaffe

15.00: Sirkulærøkonomi; eksempler fra industrien v/ Eyde-nettverket, Inovyn og GE Health Care

16.00: Miljøteknologiordningen – resultater og prioriteringer for fremtiden v/Innovasjon Norge

17:00: Middag

Program dag 2

09.00: Innledning v/Ole Børge Ytterdal, Norsk Industri

09.05: Status IED - presentasjon av ny IED- portal v/Miljødirektoratet

09.30: IED
• Hva er det og hvorfor er det viktig? Hvordan påvirke – myndigheter og industri v/Sverre Høstmark, Norsk Industri
• IED - forskjeller i implementering av Pulp and Paper BREF v/Sverre Høstmark, Norsk Industri

10.00: Fortsettelse IED v/Miljødirektoratet
• General waste –water management for chemical industry (BREF)– hvordan slår dette inn?
• Vertikale og horisontale BREF'er
• Bruk av unntak

10.30: Beinstrekk

10.45: Vannforskriften v/Kristoffer Næs, NIVA

11.15: Forts. Vannforskriften v/Miljødirektoratet
• Generell status fra Miljødirektoratet
• Status: Hvor mange skal overvåke i 2018
• Pålagt tiltaksvurdering
• Tiltak regionale vannforvaltningsplaner

11.30: Tilsyn; hvordan skal dette arbeidet legges opp framover etter innføring av IED v/Miljødirektoratet

12.00: Lunsj

13.00: Forts. tilsyn – case og eksempler v/Miljødirektoratet og NI

13.30: Risikovurderinger v/Miljødirektoratet og NI

14.15: Avslutning

 

Påmelding

 
* = Må fylles ut.

NB. Påmeldingssystemet håndterer ikke spesialtegn som for eksempel "& og "/", unngå derfor bruk av slike tegn.
 
 
Deltakelse og servering
* Jeg ønsker å delta


* Jeg ønsker å spise


 
 
 

Tema