Nasjonalt kontaktforum for biogass

Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å opprette det nasjonale kontaktforumet for biogass. Vi inviterer til et åpent arrangement 11. desember 2015 for å etablere en møteplass for myndighetene og biogassbransjen.

Praktisk informasjon

Tid: 11. desember 2015 klokken 09.00 – 12.00

Sted: Miljødirektoratet, Helsfyr, Oslo

Påmelding: Seminaret er fullt. Du kan sende en epost til biogass@miljodir.no om du ønsker å stå på venteliste.

Seminaret er gratis.

Program

* Det er begrenset med parkeringsmuligheter i området så vi oppfordrer deg til å reise kollektivt.

I Klima- og miljødepartementet biogasstrategi er et av virkemidlene for økt produksjon og bruk av biogass i Norge at det skal opprettes et nasjonalt kontaktforum.

Kontaktforumet skal bidra til erfaringsutveksling gjennom hele verdikjeden for biogass, fra råstoff via produksjon til bruk.

Presentasjoner fra seminaret:

 1. Biogasstrategien. Lars Andreas Lunde, statssekretær Klima– og miljødepartementet
 2. Åpning av kontaktforumet. Ellen Hambro, direktør Miljødirektoratet
 3. Tilskuddsordning pilotprosjekter 2015. Sigrid Gåseidnes , Innovasjon Norge
 4. Biogassprogrammet. Trond Bratsberg, ENOVA
 5. Biogass i lavutslippsarbeidet. Christine Maass, Miljødirektoratet
 6. Innlegg fra bransjen
  Innlegg fra biogassutvalget. Magnar Bolme, Formann i Biogassutvalget/ EGN
  Biogass som en del av en sirkulær økonomi basert på lokale ressurser. Gorm Eine Thune, Lindum
  Hvordan utløse større del av biogasspotensialet? Jens Måge, Avfall Norge
  Den magiske fabrikken. Andreas Gillund, Greve Biogass
  Biogass Oslofjord. Guri Bugge, Biogass Oslofjord
  Biogass fra avløpsbransjens ståsted. Arne Haarr, Norsk Vann
  Biogass fra fiskeslam og gårdsbiogass. Ingvar Kvande, NIBIO
  Innspill om virkemiddelbruk. Per Harald Agerup, Bondelaget, Innspillet er laget i samarbeid med Avfall Norge og Bellona.

Se deltakerliste fra seminaret (pdf)

Kontakt

Sjefingeniør Maria Kvalevåg
klimaavdelingen