Fotograf: Kim Abel/Naturarkivet.no

Opptak fra seminaret Veien til det utslippsfrie reiselivet

Torsdag 30. november arrangerte Miljødirektoratet, NHO Reiseliv, Innovasjon Norge, Den Norske Turistforeningen (DNT), Transportøkonomisk Institutt og Avinor seminar om klima og reiseliv. Alle opptakene kan du nå se her.

Om seminaret

Seminaret er for deg som ønsker å forstå hvordan klimautfordringene vil prege reiselivsnæringen i årene som kommer, og høre om praktiske løsninger.

Arrangører: Avinor, Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, NHO Reiseliv, Den Norske Turistforening (DNT) og Transportøkonomisk institutt.

Bakgrunninformasjon til deltakerne:

Program

Ordstyrer: Aslak Bonde

09.00: Registrering og kaffe

09.30: Velkommen v/ miljødirektør Ellen Hambro

09.35: Are Kalvø: Skal vi bli nødt til å redde verden til og med når vi er på ferie?

09.50: Kristin Krohn Devold, adm. dir. NHO Reiseliv: Reiselivets betydning for det norske samfunnet.

10.05: Audun Rosland, direktør, klimaavdelingen i Miljødirektoratet: Parisavtalen og norske klimamål.

10.15: Helene Frihammer, Norsk klimastiftelse: Finansiell risiko for reiselivsnæringen fra klimaendringer.

10.25: Dialog: Hvordan ruster vi oss for det grønne skiftet i reiselivsnæringen?

 • Spesialrådgiver Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge
 • Forskningsleder Carlo Aall, Vestlandsforskning
 • Anne Mari Aamelfot Hjelle, leder og fagsjef, naturforvaltning, Den Norske Turistforening (DNT)

10.45: Kort pause

10.55: Potensial og tiltak for fly med biodrivstoff v/ Torbjørn Lothe, adm. dir. NHO Luftfart

11.05: Potensial for el-fly i Norge v/ seniorrådgiver Olav Mosvold Larsen, Avinor

11.15: Utsikter for utslippsfrie skip v/ senioringeniør Jarle Jacobsen, Sjøfartsdirektoratet

11.25: Når kan vegtrafikken være utslippsfri? v/Lasse Fridstrøm, forsker, Transportøkonomisk institutt

11.35: Dialog: Hvordan får vi den teknologiske utviklingen til å gå raskt nok? Med innlederne over og Kari Asheim, fagansvarlig for transport i miljøstiftelsen Zero.

12.00: Lunsj

13.00: Smart mobilitet på turistdestinasjonene

 • Flåm - industrialisering og bærekraft v/ Solrunn Hjelleflat, leder for Flåm AS
 • Travel like the locals - rundturer med rutebuss v/ Marit Holen, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • John Emil Myhre, NSB, om samordning av transport for turistdestinasjoner.
 • Jan Kjetil Paulsen, Bellona, om samordning av skip og annen transport, og klimavennlige løsninger. 
 • Dialog om samordning av transporttjenester på destinasjonene, med innlederne over.

13.40: Det utslippsfrie gjestedøgnet

 • Økt lønnsomhet med lavere klimagassutslipp v/ Cathrine Dehli, direktør for bærekraft i Nordic Choice Hotels.
 • Klimanøytralt og bærekraft i alle ledd v/ Cecilie Laeskogen, Sundvollen hotell
 • Anne-Grete Haugen, Matvett/KuttMatsvinn2020, om mat og matsvinn i hotellnæringen.

14.10: Pause

14.25: Det kortreise reiselivet og naturbasert turisme

 • Trygve Kolderup, Hvitserk: Nasjonale turiststier – bra for klimaet og bra for lokalt næringsliv
 • Torunn Tronsvang, Up Norway: Hvordan utfordre ikke-bærekraftige utfordringer?
 • Tormod Ellingsen, Den gyldne Omvei, Inderøy, om å skape oppslutning om lokal, naturbasert reiseliv.

14.45: Trender og markedskrefter: Hva er de reisende opptatt av, og hvordan utnytte dette for å øke andelen bærekraftige, klimavennlige reiser? V/ Ole Petter Nyhaug, Opinion.

14:55: Debatt: Hvordan skape lønnsomhet i overgangen til et utslippsfritt reiseliv? Vi utfordrer politikerne.

 • Statssekretær Lars Andreas Lunde (H), Klima- og miljødepartementet
 • Arne Nævra (SV), medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget
 • Cecilie Laeskogen, Sundvollen hotell
 • Solrunn Hjelleflat, Flåm AS

15.15: Slutt

 

KONTAKT:

Seniorrådgiver Espen Larsen, seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak, mobil 92657954

Tema