Webinar 22. mai om klimatiltak i landbruket: Hva kan kommunene gjøre?

Tirsdag 22. mai kl. 10-11 blir det webinar for kommuner og andre som jobber med lokale klimatilatk om hvordan de kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra landbruket.

Felles for de fleste effektive klimatiltakene i landbruket er at de må iverksettes på gårdsnivå. Hvordan kan kommunen bidra til at dette skjer?

Tony Barman, prosjektleder i Klimasmart landbruk, innleder om utviklingstrekk i næringen og hvordan kommunene kan få til resultater i samarbeid med lokale gårdbrukere.

Charlotte Forsberg fra Østfold fylkeskommune gir eksempler på lokale tiltak i Østfold og erfaringer med å jobbe praktisk med klimatiltak i landbruket.

Tove Hatling Jystad fra Mære landbruksskole forteller om deres tette samarbeid med Steinkjer kommune for å bistå lokale gårdbrukere. 

Miljødirektoratet stiller også med en rådgiver med kompetanse på klimagassutslipp fra landbruket som er med å svarer på spørsmål.

Spørsmål kan gjerne sendes inn på forhånd via e-post til klimasats@miljodir.no. Merk e-posten "Spørsmål til webinar." Webinaret varer fra kl. 10.00 til ca. 11.00.

Spesielt egnet for: Saksbehandlere og planleggere, spesielt innen lokal landbruksforvaltning.

Anbefalte nettlesere

Tjenesten vi bruker til webinarene fungerer best med nettleserne Google Chrome, Firefox eller Opera. Andre nettlesere fungerer også, men du vil se og høre innholdet med 15 sekunders forsinkelse. Du kan også følge webinarene via nettbrett og mobil (Android og iOS/Apple).