2014

De største gjenværende forurensningskildene langs Puddefjorden er kartlagt

Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune har gjort en kartlegging av potensielle forurensningskilder rundt Puddefjorden i Bergen på i alt 36 små og... 28.06.16

Helseskadelig luft på kalde dager

Myndighetene har satt grenseverdier for lokal luftforurensning, men grensene overskrides... 29.01.15

Nytt rekordår for fjellreven

Et godt smågnagerår i Sør-Norge bidro til mange registrerte fjellrevkull i 2014. Et... 29.12.14

Sminkegift på avveier

Ny rapport viser urovekkende mengder miljøgifter fra kosmetikk i luften på Svalbard. 26.12.14

Seks nye stoffer på EUs kandidatliste

Kandidatlista under det europeiske kjemikalieregelverket REACH lister stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø. Denne er nå oppdatert med seks nye stoffer.... 22.12.14

Kommunenes oppgaver med overvann

Kommunene har store oppgaver, men også mange muligheter til å håndtere overvann på en go... 19.12.14

Kan felle 87 gauper under kvotejakten i 2015

87 gauper kan felles under kvotejakta på gaupe som starter 1. februar. Jakta varer fram til 31. mars. 18.12.14

Trondheim får 124 millioner til sjøbunnopprydding

Nå starter oppryddingen i forurenset sjøbunn i Trondheim havn. Miljødirektoratet gir... 18.12.14

Nye beregninger for kommunalt avløp

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har oppdaterte tallene for utslipp og rensing av kommunalt... 18.12.14

Brannskum-gift på retur

I 2007 ble brannskum med PFOS forbudt i Norge. I 2010 kom det globale forbudet mot... 18.12.14