Utlysning av autorisasjon av ett besøkssenter våtmark

Utlysning av autorisasjon av ett besøkssenter våtmark

Kunngjøring om søknadsfrist og prosedyre for autorisasjon av ett nytt besøkssenter våtmark. Søknadsfristen er 24. juni 2015.

Besøkssenter våtmark

Alle sentre/initiativer som driver informasjonsvirksomhet om våtmark, og oppfyller kriteriene i retningslinjene for autorisasjon som besøkssenter, har mulighet til å søke om autorisasjon.

Autoriserte sentre får støtte til daglig drift etter standardiserte satser.

Søkere finner følgende dokumenter i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter:

  • Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter natur i Norge
  • Autorisasjonssøknad.
  • Virksomhetsplan.

Autorisasjonssøknaden og virksomhetsplanen fylles inn og lastes opp i elektronisk søknadssenter. Last ned skjemaene, fyll inn og last de opp som vedlegg i elektronisk søknadssenter.

For sentre som søker om autorisasjon, skal virksomhetsplanen som leveres gjelde for resten av året 2015 og året 2016 - og inkludere grunntilskuddet for begge årene.

Budsjettet for resten av 2015 og for 2016 lastes eventuelt opp i elektronisk søknadssenter som eget vedlegg.

Fristen for å søke: 24. juni 2015.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Bente Rønning
nasjonalparkseksjonen
telefon: 906 72 841

seniorrådgiver Maja Stade Aarønæs
seksjon for globalt naturmangfold
telefon: 986 85 179

Tema