Tidlig ute med å ratifisere endringer i avtale om HFK-gasser

Som første industriland har Norge ratifisert endringer under Montrealprotokollen, som skal bidra til å trappe ned bruken av HFK-gasser.

På partsmøtet under Montrealprotokollen høsten 2016 i Kigali i Rwanda ble det enighet om en avtale som regulerer nedfasing av hydrofluorkarboner (HFK) med sterk klimapåvirkning. HFK-ene er syntetiske gasser, det vil si at de er produsert og opptrer ikke naturlig i atmosfæren. Norske myndigheter har arbeidet aktivt for å få på plass avtalen, og Norge er det første industrilandet som ratifiserer Kigali-endringene til protokollen.

Bruk av HFK-gassene har i de seneste årene vært i sterk vekst. Nedfasing av slike gasser er viktig for å nå Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen som følge av klimaendringer til godt under to grader, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5°C.

De ozonreduserende gassene ble erstattet med HFK-gasser. HFK-gasser brukes blant annet i kjøle- og fryseanlegg, varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg.

Les mer på nettsiden til Klima- og miljødepartementet

Relaterte lenker

KONTAKT

sjefingeniør Alice Gaustad seksjon for klimakunnskap, telefon: 980 94 104

Tema