Setter ned deklarasjonsgebyret for farlig avfall

Som følge av reduserte utgifter til drift og administrasjon av deklarasjonssystemet for farlig avfall, er deklarasjonsgebyret for farlig avfall satt ned fra 35 kr per tonn til 20 kr per tonn farlig avfall. Dette skjedde ved en endring av avfallsforskriftens kapittel 12 den 24. mai 2017, med umiddelbar virkning.

Fakturabeløp som er sendt ut etter 24. mai 2017 er beregnet ut fra ny sats. Den nye satsen gjelder alle deklarasjoner på fakturaer sendt ut fra Miljødirektoratet etter 24. mai.

Fakturaer som er sendt ut i juni gjelder deklarasjoner med status ferdig i perioden 1. februar til 30. april. Merk at det kan være beregnet gebyr for deklarasjoner med eldre dato enn 1. februar. Dette skyldes at disse er registrert fra papirskjemaer i etterkant, og lagt inn i systemet i den aktuelle perioden.

Relaterte lenker

Tema