Miljødirektoratet sjekket i alt 78 ulike gave- og reklameprodukter for innholdet av forbudte stoffer, og om produktene var riktig merket. Foto: Miljødirektoratet.

Kontroll avdekket mange ulovlige gave- og reklameartikler

Miljødirektoratet har gjennomført en omfattende kontroll av gave- og reklameartikler. Mange av de kontrollerte produktene er ulovlige å selge fordi de inneholder farlige stoffer eller er for dårlig merket.

Kontrollerte gave- og reklameartikler

  • Miljødirektoratet kontrollerte virksomheter som produserer og importerer reklame- og gaveartikler som brukes til markedsføring av virksomheter, arrangementer og produkter med mer.
  • Vi sjekket i alt 78 ulike reklameprodukter for innholdet av forbudte stoffer, og om produktene var riktig merket.
  • Vi kontrollerte hovedsakelig småelektronikk, som for eksempel USB-pinner, lommelykter og nødladere, og flere typer produkter i myk plast, slik som reflekser og badeballer.

– Omlag halvparten av de kontrollerte produktene er forbudte å omsette. Dette er en langt større andel enn vi vanligvis finner i produktkontrollene våre. Spesielt alvorlig er det at vi fant leker som inneholdt det skadelige stoffet DEHP, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Vi fant også miljøgiften SCCP (kortkjedete klorparafiner) i plastprodukter og bly og kadmium i flere elektriske og elektroniske produkter.

Import og distribusjon av de forbudte produktene skal nå være stanset. 

Både importør og distributør har ansvar

Kontrollen viste at bransjen som produserer eller importerer denne type produkter generelt har dårlig kjennskap til regelverket, og at de ikke har gode nok rutiner for å kontrollere produktene de omsetter.

Både bransjen som importerer og selger produktene, og virksomhetene som distribuerer disse videre, har ansvar for at produktene er lovlige. 

– Det er mange reklameprodukter på markedet, og de kan utgjøre både en helse- og miljørisiko hvis de inneholder skadelige stoffer. Det er vesentlig at bransjen også sørger for at produktene merkes riktig, slik at det blant annet fremgår at også småelektronikk som USB-pinner, ladestasjoner og kabler skal håndteres som EE-avfall, sier Mathieu Veulemans.

Seminar for bransjen 24. oktober

Miljødirektoratet har invitert bransjen til et seminar i Oslo 24. oktober for å informere nærmere om resultatet av kontrollen og om regelverk knyttet til helse- og miljøskadelige stoffer i produkter.

Les mer om seminaret

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans 
produkttilsynseksjonen
telefon: 480 57 510

Tema