Leder av FNs klimapanel, dr. Hoesung Lee, takket Norge for økte frivillige bidrag denne uken. Her med miljødirektør Ellen Hambro under et møte i Oslo denne uken. Foto: Kristin Westby, Miljødirektoratet.

Norge øker frivillig bidrag til FNs klimapanel

Norske myndigheter har bestemt å øke det frivillige bidraget til FNs klimapanel (IPCC) i 2017 og 2018.

FNs klimapanel (IPCC)

  • FNs klimapanel (IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.
  • Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken.
  • Femte hovedrapport ble publisert i 2013 og 2014. Fram mot 2022 skal klimapanelet utarbeide en sjette hovedrapport, tre spesialrapporter og en metoderapport.

– Klimapanelet forsker ikke selv, men gjennomgår, vurderer og oppsummerer status for klimaforskningen. Rapportene deres er det viktigste faglige grunnlaget for klimaforhandlingene. Det er viktig at de har nok midler til dette viktige arbeidet, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

Mye av arbeidet i FNs klimapanel gjøres på frivillig basis der forskere og deres institusjoner bidrar med egen tid og setter av ressurser til å jobbe fram klimapanelets rapporter.

Til å koordinere arbeidet har klimapanelet et forholdsvis lite sekretariat i Genève.

12 millioner i 2017 og 2018

Klimapanelet har over flere år hatt en krevende økonomisk situasjon. Enkeltland har varslet at bidragene vil bli betydelig reduserte. Flere land arbeider nå for å øke sine tilskudd for å kompensere for reduserte tilskudd fra enkeltland.

I denne situasjonen har Miljødirektoratet, som er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel, gitt et frivillig bidrag til klimapanelets fond på 5 millioner kroner for 2017, og regjeringen har i forslag til statsbudsjett satt av cirka 7 millioner kroner til fondet for 2018.

Viktig for panelets arbeid

Lederen for FNs klimapanel, Dr. Hoesung Lee fra Sør-Korea, er i Oslo mandag og tirsdag denne uken i forbindelse med et møte om spesialrapporten om klima og landarealer.

– Vi er svært glade for at Norge øker det frivillige bidraget til klimapanelets fond. Bidraget er viktig for at FNs klimapanel kan fortsette å gi beslutningstakere over hele verden helhetlige og relevante vurderinger av klimavitenskapen av høy kvalitet, sier Dr. Hoesung Lee, leder av FNs klimapanel. 

Allerede i oktober 2018 kommer klimapanelet med en spesialrapport om 1,5 graders global oppvarming. Denne rapporten blir et sentralt faglig dokument for de videre politiske forhandlingene under FNs klimakonvensjon og oppfølgingen av Parisavtalen.

Kontakt

sjefingeniør Øyvind Christophersen 
seksjon for klimakunnskap 
telefon: 970 75 014
e-post: oyvind.christophersen@miljodir.no

seksjonsleder Solrun Figenschau Skjellum
seksjon for klimakunnskap
telefon: 922 11 745
e-post: solrun.figenschau.skjellum@miljodir.no

Tema