DNA-analyser av fjorårets innsamlingsmateriell kunne påvise 125 ulike bjørner i landet, samme antall som ble registrert i 2016. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.

Hedmark får ansvar for egen bjørneforvaltning

Nye resultater fra fjorårets bjørneovervåking viser at bestandsmålet på tre årlige ungekull i Hedmark er oppnådd. Dette innebærer at Rovviltnemda i Hedmark nå overtar forvaltningsansvaret for bjørn.

Fortsatt godt under nasjonalt bestandsmål

DNA-analyser av fjorårets innsamlingsmateriell kunne påvise 125 ulike bjørner i landet, samme antall som ble registrert i 2016.

Antall registrerte bjørner har variert fra år til år, men har på landsbasis hovedsakelig sunket siden starten av overvåkningen i 2009.

Bjørnebestanden i Norge har hele tiden vært under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlige ungekull.

Med sju (6,9) ungekull i 2017 er bestanden fortsatt godt under det nasjonale bestandsmålet.

– Det er svært positivt at vi har klart å nå Stortingets mål for bestanden av brunbjørn i Hedmark. Dette er den første regionen der bestandsmålet nås, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Skit- og hårprøver

I fjor var niende året på rad med nasjonal innsamling av skit- og hårprøver med antatt opphav fra brunbjørn. Ut fra det innsamlede materialet beregner Rovdata hvor mange kull med bjørnunger som sannsynligvis er født i Norge hvert år.

For Hedmark (region 5) har antallet registrerte bjørner gradvis økt de siste seks årene. Resultatene fra innsamlingen 2017 viser at bestandsmålet på tre ungekull i Hedmark er oppnådd.

Dette innebærer at Rovviltnemda i Hedmark blir den første i historien som overtar forvaltningsansvaret for bjørn, blant regionene som har bestandsmål.

Har vært mer restriktive

I rovviltregioner hvor bestandsmålet ikke er oppnådd, har Miljødirektoratet forvaltningsansvaret. Endringen i Hedmark innebærer at Rovviltnemnda får ansvar for å beslutte kvote for betinget skadefelling som gjelder fra 1. juni, og vurdere om det skal åpnes for lisensfelling til høsten.

– Fram til i fjor var samtlige regioner under sitt bestandsmål. Vi så oss nødt til å ha en restriktiv forvaltning av bjørn, og begrenset derfor kvotene og avgrenset fellingen til områder hvor bjørn har hadde gjort skade den siste tiden, sier Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Knut Morten Vangen,
viltseksjonen
telefon 905 92 214

Tema