Rapportering til produktregisteret innen 15.mars

Virksomheter med registrerte kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder til produktregisteret. Rapporteringen av årsmengder for 2017 skal gjøres i Miljødirektoratets elektronisk løsning for registrering til produktregisteret.

Norske virksomheter kan bruke Miljødirektoratets Kjemikaliedeklarering til produktregisteret, som er tilgjengelig fra Altinn, til rapportering av mengder for 2017. Løsningen er laget for å ivareta sikker håndtering og lagring av data.

De som ennå ikke har tatt i bruk elektronisk deklarering og trenger hjelp, kan ta kontakt med oss på produktregisteret@miljodir.no for å få veiledning.

Frist 15. mars 2018

Fristen for rapportering av mengdene for 2017 er 15. mars 2018 og gjelder for alle som produserer eller importerer kjemikalier med deklareringsplikt til produktregisteret i henhold til dekareringsforskriften.

Brev med pålegg om innrapportering innen 15. mars er sendt ut fredag 5. januar.

Utsatt frist kan gis ved behov, send da e-post til produktregisteret@miljodir.no.

Utenlandske virksomheter

Utenlandske virksomheter med registrerte kjemikalier i produktregisteret kan nå også rapportere mengder elektronisk. Løsningen for utenlandske virksomheter er en engelsk versjon, men har en annen metode for innlogging fordi bare norske virksomheter kan bruke Altinn.

Veiledning for bruk av Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

Instruksjonsvideoer for elektronisk deklarering finnes her:

Relaterte lenker

Tema