Kunnskapsgrunnlag for biodrivstoff i skipsfart

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har laget et teknisk kunnskapsgrunnlag for et mulig omsetningskrav i skipsfart. Arbeidet er gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Bakgrunnen for oppdraget er et anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere muligheten for å introdusere et omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfart.

Rapporten er blant annet basert på en analyse av tekniske begrensninger for bruk av biodrivstoff i skip gjort av DNV GL. Den viser blant annet at en i det videre arbeidet med omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfarten bør være særlig oppmerksom på tekniske utfordringer ved innblanding av biodiesel som består av FAME (fatty acid metyl ester).

Biodiesel som består av HVO (hydrotreated vegetable oil) har ikke de samme tekniske utfordringene, men tilgjengelighet og konkurranse med innblanding i andre transportsegmenter kan være en utfordring. Biogass kan benyttes uten vesentlige modifikasjoner i eksisterende LNG skip. I videre utredninger av et omsetningskrav i skipsfart bør blant annet muligheter for produksjon og leveranse av biogass til skip inkluderes.

Relaterte lenker

KONTAKT:

Seksjonssjef Anna von Streng Velken, seksjon for transport og luftkvalitet, telefon 900 78 927.

Sjefingeniør Kaya Grjotheim, seksjon for transport og luftkvalitet, telefon 467 44 357.

Tjenester og verktøy