Retningslinjene gir føringer for hvordan klimatilpasning skal bli ivaretatt i planleggingen. Foto: Bård Bredes/Naturarkivet.

Retningslinjer for klimatilpasning vedtatt

Regjeringen har vedtatt statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene.

Konferanse om klimatilpasning

Dato: 29.november
Sted:  Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

Program og påmelding

Arrangører: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kommunesektorens organisasjon (KS), Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Formålet med retningslinjene er at kommunene, fylkeskommunene og staten gjennom sin planlegging skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, og å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler. 

Dagens retningslinjer for klima og energi blir derfor utvidet til også å gjelde klimatilpasning. 

Les mer hos
Klima- og miljødepartementet

Relaterte lenker

Tema