Nyheter

Insekter: skal prøve ut overvåking

Vi har lite data på utvikling i insektbestandene i Norge, fastslår NINA i en rapport... 21.02.19

Nordisk tilsynsaksjon av reklameartikler

Tilsynsmyndigheter i de nordiske landene har etter innspill fra Miljødirektoratet gjennomført en felles tilsynsaksjon på reklameartikler. 21.02.19

Lisensfellingen av jerv er avsluttet

58 jerver ble felt under lisensfellingen i høst og vinter, av en kvote på maksimalt 107... 21.02.19

Klimasats får rekordmange søknader

Miljødirektoratet har mottatt rekordmange søknader fra kommuner, over hele landet, som v... 20.02.19

Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

For første gang er det undersøkt om det finnes mikroplast i norske innsjøer. Forskerne... 14.02.19

Mikroplast i flere prøver på norsk kontinentalsokkel

Det ble funnet mikroplast i flere prøver av havbunnen i Nordsjøen og Barentshavet og i... 13.02.19

Fluorholdige gasser – endret regelverk

Fra 14. desember 2018 er det innført strengere regler for bruk av fluorholdige klimagasser i Norge. Disse gassene er sterke klimagasser og reglene er skjerpet for å redusere... 07.02.19

Felling av moskus er i gang

Statens naturoppsyn (SNO) har denne uka avlivet fire moskuser på Dovrefjell. Innen 15.... 06.02.19

Utslipp og avfall: Rapportering av egenkontroll for 2018

1. februar åpnet skjemaene for bedriftenes egenkontroll av fjorårets utslipp og avfall til den statlige forurensningsmyndigheten. 05.02.19

Klimagassutslipp gir ekstrem oppvarming på Svalbard

Globale utslipp av klimagasser i ferd med å forandre Svalbard dramatisk, viser ny rappor... 04.02.19