Opplæring i bruk av ljå. Øvre Gunleiksrud i Tinn, Telemark.

Slå et slag for slåttemarkene!

Møt opp på slåttemarka for å oppleve, lære og bidra! Interessen for slåttemarker og andre naturtyper i kulturlandskapet har økt i de siste årene. Nå arrangeres det slåttekurs og slåttedager mange steder i landet.

I juli er slåttemarkene på sitt vakreste, med et rikt mangfold av plante- og insektarter. Disse blomsterengene slås fra omkring midten av juli, slåttemyrene noe senere. Mye av dette skjer ved dugnadsarbeid der frivillige deltar. De bidrar dermed til å ivareta plante- og insektarter som fins i disse markene. Dersom markene ikke slås vil de gro igjen og mange arter forsvinner. Når graset er slått skal det tørke på bakken noen dager så frøene får falle ned. Deretter skal graset fjernes. Slåttemarker må ikke gjødsles!

Slåttemarker var tidligere veldig vanlige over hele landet. I dag er det mest spredte rester igjen. Mange av artene som lever i slike åpne, blomsterrike områder vil ha problemer med å klare seg på lang sikt dersom slike områder blir for spredte og sjeldne.

Slåttemark og slåttemyr er utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven, det vil si at de har en juridisk beskyttelse mot ødeleggelse, samtidig som det gis tilskudd til skjøtsel av dem. Dette gjelder de som er registrert med karakteren «svært verdifull» eller «verdifull». Siden 2009 har Fylkesmennenes miljøvernavdelinger gitt bl.a. grunneiere, foreninger og kommuner tilskudd for å ivareta de utvalgte naturtypene slåttemark og slåttemyr. I 2012 ble det gitt tilskudd til 380 slåttemarker.

Nå er det mulighet til å delta på slåttekurs og slåttedager. Sjekk lista, og se om det skjer noe i ditt nærmiljø. Arrangement vil bli føyd til på lista etter hvert som vi får informasjon om dem.

 

Kursoversikt 2013

 

 

Fylke

Dato

Sted

Tema

Målgruppe

Arrangør/kontakt

Østfold

20. – 21. juli.

Bøensæter, Aremark

Oppmøte fra kl. 10.00 den 20.7.

Slåttetreff

Alle interesserte

Bøensæter kontakt vertskapet Petter og Karene   Andresen på tlf. 95300568.

http://www.aremark.custompublish.com/boeensaetre.239829.no.html

 

 

 

 

   

Buskerud

11. og 12. juni

Kongsberg kommune (Haugsplass, Hoenseter med   mer)

Miljødagene 2013, bl.a. slåttemark, skjøtsel,   restaurering av bakkeplanering og bekkelukkesystemer med mer.

Kommune, NLR, Fylkeskommune, faglag og andre   interesserte

Fylkesmannen i Buskerud

 

27.-28 juni

Raje i Kongsberg kommune

Kurs i skjøtselsplanskriving

Rådgivere som skal arbeide med   skjøtselsplan-skriving innen kulturlandskap. Åpent også for personer utenfor   NLR

Fagutvalg for kulturlandskap i Norsk   Landbruksrådgiving (NLR) v/Inga Holt inga.holt@lr.no

 

11.-14. juli

Ryghsetra, Nedre Eiker, 15 km fra Drammen.

Slåttekurs. Bevaring av biologisk mangfold og   tradisjoner knytta til kulturlandskapet. 20-årsjubileum!

Interesserte

Naturvernforbundet i Buskerud. Per Øystein   Klunderud, tlf 32 75 05 04 kontor/948 86 503, pedroklu@online.no,   naturvernforbundet.no/buskerud

http://naturvernforbundet.no/buskerud/nyheter/slaattekurs-2013-20-aars-jubileum-article28605-1264.html

 

19. august

Renslo i Gol kommune

Slåttedag på kommunens eiendom Renslo.

Interesserte

Jørn Magne Forland, Gol kommune. Tlf. 32029076

Telemark

24. august

Hjartdal

Kurs i skjøtsel og restaurering av lauvingstre

Interesserte

post@kulturlandskapssenteret.no tlf. 971 87 758

http://www.kulturlandskapssenteret.no/index.aspx?id=3555

 

06. juli

Evju bygdetun

Kurs i historikk og praksis i gamal type   slåtteeng

Interesserte

post@kulturlandskapssenteret.no

tlf. 971 87 758

http://www.kulturlandskapssenteret.no/index.aspx?id=3564

 

14.-15. juni

Hjartdal

Slåttefestival – NM i ljåslått

Interesserte

post@kulturlandskapssenteret.no

tlf. 971 87 758

http://www.kulturlandskapssenteret.no/index.aspx?id=3600

Aust-Agder

13. juli

Rygnestad (utvalgt kulturlandskap), Valle   kommune

Slåttedag.

Kommune, grunneiere

Arrangør: Styringsgruppa for Utvalgt   kulturlandskap. Kontakt: Anders Dalseg anders.dalseg@setesdalsmuseet.no   tlf: 906 94 169

Møre og Romsdal

11. juli

Tingvoll museum

Slåttedag

Alle interesserte

Marianne Nystad, Tingvoll museum. Tlf. 950 32   805 eller marianne@nordmore.museum.no

 

20. juli

Stokke Vestgård, Gjemnes kommune

Slåttedag

Alle interesserte

Bygdelaget «Gjemnes Ytre» i samarbeid med FNF   Møre og Romsdal. Ingbjørn i FNF moreogromsdal@fnf-nett.no   eller Sissel Kamsvåg i Gjemnes ytre sisselka@hotmail.com

 

21. juli

Svøu, Fjellgardene i Øvre Sunndal

Slåttekonkurranse

Alle interesserte

Marit.hjellmo@sunndal.kommune.no

 

4. august

Flåøya, Sunndal kommune

Slåttadag med gratis servering av rømmegrøt og   spekemat etter arbeidet

Alle interesserte

Flåøyas venner. Erlend S. Aarflot tlf. 41 29 87   11

 

4. august

Ytste-Skotet, Stordal kommune, Møre og Romsdal

Slåttesøndag

Alle interesserte

http://www.skotet.no/#cid=3

 

13. august

Svisdalen i Sunndal

Slåttemarksdag

Slåttemarkseiere i Oppdal og Sunndal

 ingrid.nerhoel@lr.no Tlf. 95557932

Sør-Trøndelag

      
  1. juli

Sølendet naturreservat, Brekken, Røros kommune

Botanisk vandring i slåttemyr med bl.a. orkideer

Alle interesserte

NTNU Vitenskapsmuseet og Kunnskapsbyen,

http://www.ntnu.no/kunnskapsbyen/visid.php?id=1679

Kontakt: arnfinn.rokne@ntnu.no,

tlf 73 59 21 59 / 902 13 926

 

17. august

Blåola, Budalen, Midtre Gauldal kommune

Slåttedag. Foredrag v/Arne Espelund.

Interesserte

Kontakt: Jens Olav Hov, 91 51   04 87, be-k-ho@online.no,

 

 

 17. august

Grønlia, Lade. Ved skolen og kirka. Fra kl 11. 

 Slåttedag

 Interesserte

Arrangør: Trondheim kommune. Kontakt: Miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no
Tlf 72 54 25 50

Mer informasjon på Trondheim kommunes nettsider og Facebook

Nordland

16. juli

Sør-Åkerøy i Alstahaug kommune

Skjøtselskurs for verdifull slåttemark

Grunneiere og personer med tilknytning til   landbruket

Arrangør: bioforsk Nord Tjøtta i samarbeid med   NLR Helgeland.

Påmelding innen 1. juli til Anette Bär tlf   93499248 eller annette.bar@bioforsk.no

 

18. juli

Svebakken i Hemnes kommune

Skjøtselskurs for verdifull slåttemark

Grunneiere og personer med tilknytning til   landbruket

Arrangør: bioforsk Nord Tjøtta i samarbeid med   NLR Helgeland.

Påmelding innen 1. juli til Anette Bär tlf   93499248 eller annette.bar@bioforsk.no

Danmark

22.-25 august

Vestjylland, Danmark

Årsmøte og tematur: Landskab i Vest- og   Sydjylland

 

Nordisk kulturlandskapsforbund

http://www.n-kf.org/index.aspx?cat=1897&id=3042

 

 

 

 

Relaterte lenker

Tema