Mindre miljøgifter i Grenlandsfjordene

Det er mindre miljøgifter i fisk og skalldyr i Grenlandsfjordene enn tidligere, men nivåene er fortsatt for høye. Det er en rekke kostholdsråd for området.

Målet med overvåkingen av Grenlandsfjordene er å skaffe grunnlag for å vurdere kostholdsråd og gi informasjon til myndigheter, industri og lokalbefolkning om miljøtilstanden. Overvåkingen er en del av Statlig program for forurensningsovervåking, som administreres av SFT. Arbeidet er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet Stasjon Flødevigen (HI).

For mye dioksiner

Den nye rapporten viser at det er overkonsentrasjoner av dioksiner i torsk, sjøørret, sild, ål, makrell, krabbe, reker, hummer og blåskjell. I Frierfjorden var overkonsentrasjonen i torskelever 59 ganger i 2001 og noe lavere i 2002.

De siste kostholdsrådene for Grenlandsfjordene fra Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) er fra 2002.

Utviklingen følges nøye

Det er dessuten påvist overkonsentrasjoner av dioksiner i torskelever, krabbe og makrell fra ytre områder av Grenland, men ikke i blåskjell, reker og hummer fra ytre områder. Utviklingen følges fortsatt nøye i disse områdene. Hvis dagens trend holder seg, vil innholdet av miljøgifter i torskelever og krabbeinnmat fra Frierfjorden/Breviksfjorden bare bli litt bedre for hvert år.

Grenlandsfjordene og Telemarkskysten:  Miljøovervåkingen skaffer grunnlag for å vurdere kostholdsråd og gir informasjon til myndigheter, industri og lokalbefolkning om miljøtilstanden. Stasjoner og områder for innsamling av krabber (trekanter), blåskjell (sirkler) og fisk (skravert) er markert.

Relaterte lenker

Tema