Miljøleiing i Miljødirektoratet

Drift av Miljødirektoratet ved kontora i Trondheim og Oslo er under sertifisering til Miljøfyrtårn.

Miljøvennlig verksemd – Miljødirektoratet viser veg

Miljødirektoratet skal i all eiga drift handle miljøbevisst og stimulere sine tilsette og leverandørar til å gjere det same ved å;

  • redusere miljøbelastinga av eiga drift som innkjøp, avfall, reiseverksemd, bygg og energi
  • overhalde relevant miljøregelverk, lovbestemte krav og andre krav som vi pålegg oss når det gjeld miljøaspekta våre
  • setje interne miljømål og arbeide for kontinuerlege forbetringar
  • motivere tilsette og leverandørar til aktiv innsats for miljøforbetringar
  • handle på ein måte som gjer at vi er eit godt eksempel for andre verksemder