Organisasjonsavdelingen (OAL)

Organisasjonsavdelingen (OAL)

Avdelingen har hovedansvaret for direktoratets ulike administrative funksjoner innen IKT, HR, økonomi, dokumentforvaltning, husforvaltning og overordnede styringssystemer.

Organisasjonsavdelingen har et faglig ansvar innenfor de administrative funksjonene for å utvikle policyer, gjennomføre ulike utviklingsprosjekter og være en faglig rådgiver overfor direktoratets ledere og ansatte. Avdelingen forvalter også iverksetting og oppfølging av lov og regelverk innen de samme ansvarsområdene. I tillegg utfører avdelingen løpende drift og tjenesteyting innenfor alle administrative funksjoner.

Ann Eline Solheim Snipsøyr

Tittel: rådgiver
Telefon: +4793020202
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Anne Sundfær

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4748032896
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Anne Therese Tuft Lie

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Anne-Grethe Nielsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793455040
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ann-Heidi Furberg

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4799024115
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Arne Zet Svendsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795149917
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Aslaug Skaar

Tittel: rådgiver
Telefon: +4746458143
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Astrid Heggen

Tittel: konsulent
Telefon: +4746634323
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Aud Lien

Tittel: konsulent
Telefon: +4745274306
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Bente Jordanson

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791346534
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Bente Salamonsen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4791138888
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Bjørn Harald Rudi

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795145547
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Brit-Elin Melkvik

Tittel: sentralbordpersonale tilkallingsvikar
Seksjon: Organisasjonsavdelingen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Camilla Kittilsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4796626678
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Camilla Stenberg Kløv

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795088988
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Christian Haugland

Tittel: rådgiver
Telefon: +4746541694
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Clas Robert Olsson

Tittel: senioringeniør, DBA/teknisk applikasjonsforvalter
Telefon: +4790106146
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Connie Hage Størseth

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4792440403
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Edward Langeland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4748994731
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Eivind Garshol

Tittel: Innleid konsulent
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ellen Nielsen

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4791793149
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Erik Bredal Pryhn

Tittel: førstekonsulent
Telefon: +4741427540
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Erik Nilsen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4795216513
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Finn Jostein Gjelten

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790658685
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Florentina Misimi

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745846035
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Franciska Sandanger

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790013896
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Frank Østnes

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745492107
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Freddy Jensen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4745863027
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Fredrik Ivarsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790923199
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Geir Eek

Tittel: prosjektleder
Telefon: +4748221214
Seksjon: Organisasjonsavdelingen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Grethe S. Solberg Mossige

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4741648873
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Gun Bente Johansen

Tittel: organisasjonsdirektør
Telefon: +4790890508
Seksjon: Organisasjonsavdelingen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Gunn Hilde Garte

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747751389
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Guri Enodd Hope

Tittel: økonomisjef
Telefon: +4794161609
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Guri Løkken

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4747096552
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Hanne Solfrid Karlsen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4797015310
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Hassan Damal

Tittel: rådgiver
Telefon: +4795016509
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Heidi Hesselberg Rendal

Tittel: rådgiver
Telefon: +4741449929
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Håvard Håskjold

Tittel: overingeniør
Telefon: +4790568099
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ida Finseth

Tittel: sentralbordpersonale
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ifzal Waheed Bhatti

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4745781881
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ingeborg Rebbestad

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791367453
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Inger Skjervø

Tittel: sentralbordpersonale tilkallingsvikar
Telefon: +47
Seksjon: Organisasjonsavdelingen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ingrid Granås Hepsø

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795215772
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ingrid Krohn-Hansen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798807145
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jan Magne Foss

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795923581
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jon Andreas Baalsrud

Tittel: vikar
Telefon: +47
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jon Magne Nielsen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4740454303
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jonas Østlyng

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4791593458
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jorunn Opland

Tittel: sentralbordpersonale
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jostein Skaar

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795787097
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Jostein Solem

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4790185174
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Kai Are Fossland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799014990
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Kari Nyquist-Andersen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790102147
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Kristian Røste

Tittel: konsulent
Telefon: +4746501010
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Kristin Grøgaard

Tittel: vikar
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Kristin Herring Orby

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799791468
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Lasse Børgersen

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4741626581
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Linda Helliksen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4790726037
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Line Wiger Brattøy

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793255221
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Lisa-Sophie Lundh

Tittel: vikar
Telefon: +4791530794
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Lisbeth Magnussen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4790074878
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Liss-Mari Kvæl

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795948310
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Liv Krokstad Birkeland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797121043
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Manuela Ramin-Osmundsen

Tittel: HR-sjef
Telefon: +4790686030
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Mari Anne Bakkmyr

Tittel: rådgiver
Telefon: +4792086956
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marianne Groot

Tittel: renholder
Telefon: +4746503198
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marina Licknes

Tittel: vikar
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marit Aas

Tittel: førstekonsulent
Telefon: +4792814147
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Marit Knoph Rosvoll

Tittel: rådgiver
Telefon: +4791680932
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Martin Svedal Bergquist

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4799459523
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Mette Rist Hauge

Tittel: seksjonsleder
Telefon: +4741603633
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Minh Nguyet Nguyen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4746743134
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Mirja Liisa Puurtinen

Tittel: førstekonsulent
Telefon: +4799785707
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Mona Berge

Tittel: konsulent
Telefon: +4745261651
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Morten Mørch

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791672501
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Natsuki Olsen

Tittel: vikar
Telefon: +47
Seksjon: Seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Odd Arild Vik

Tittel: rådgiver
Telefon: +4799799583
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Olav Bjørnås

Tittel: konsulent
Telefon: +4795261406
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ole Stidal

Tittel: konsulent
Telefon: +4790865618
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Oskar Røberg

Tittel: rådgiver
Telefon: +4748057239
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Philippe Beal

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745834591
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Rita Rønning

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4797042250
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Ronny Ruud

Tittel: Fungerende seksjonsleder
Telefon: +4797039198
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Rune Salomonsen

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4791897642
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Solrunn Bentzen

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4792248010
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Stine Jeanette Buskerud

Tittel: seniorkonsulent
Telefon: +4792638282
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Svein Haagensen

Tittel: konsulent
Telefon: +4795281217
Seksjon: Seksjon for dokumentasjon og drift
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Terje Hågenstad

Tittel: overingeniør
Telefon: +4799515041
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Tone Indahl Lyse

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4794847922
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Torstein Finnesand

Tittel: sjefingeniør
Telefon: +4741278803
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Trine Bakken Watne

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4795774631
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Trude Syversen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4745031398
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Victoria Sandvik

Tittel: senioringeniør
Telefon: +4748044174
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Viljar Severin Asphaug Stabell

Tittel: lærling
Telefon: +4748299761
Seksjon: Seksjon for IT-tjenester
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Yvonne Roualet Thoresen

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4798635720
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Øyvind Gregersen

Tittel: rådgiver
Telefon: +4745258656
Seksjon: Seksjon for HR og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Øyvind Rekdal

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4791115647
Seksjon: Seksjon for IT-styring og utvikling
Avdeling: Organisasjonsavdelingen

Åsne Meland

Tittel: seniorrådgiver
Telefon: +4793251153
Seksjon: Økonomiseksjonen
Avdeling: Organisasjonsavdelingen