Deponering av syredannende bergarter. Grunnlag for veileder

Miljødirektoratet har engasjert NGI til å lage grunnlaget for en veileder for deponering av syredannende bergarter. Dette er en videreføring av arbeidet NGI har gjort ved å lage en veileder for karakterisering og identifisering av syredannende bergarter. 

Forvitring av sulfider i syredannende bergarter, som følge av kontakt med luft og vann, kan medføre avrenning med svært lav pH og høye konsentrasjoner av løste tungmetaller, jern, aluminium og uran. Masser av syredannende bergarter kan derfor skape store problemer i deponier som ikke er riktig utformet.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-385
Språk:
NB

Publisert:
25.06.2015 00:00:00
Opphav:
NGI
Omfang:
46 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema