Veiledning for leverandører av produkter

Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter – dvs. produsenter, importører, grossister og detaljister av produkter – med informasjon om hvordan de innhenter og formidler opplysninge i tråd med forpliktelsene som REACH pålegger dem for produkter. (M-118|2014 utgår.)

ECHAs veileder er nylig revidert. Foreløpig finnes bare en engelsk versjon, men den vil bli oversatt til flere språk også norsk. 

Les Miljødirektoratets omtale av Echas reviderte veiledning her.


Type:
Veileder
Nummer:
M-809
Språk:
EN

Publisert:
24.08.2017 00:00:00
Opphav:
ECHA
Omfang:
109 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema