Fremmede arter ved planteimport

Målet med dette prosjektet har vært å finne ut hvor mange fremmede arter som kommer til Norge som blindpassasjerer med planteimport, og hvilken risiko disse utgjør for stedegent biologisk mangfold.

Basert på dette skal vi videre gi råd om framtidig overvåking av denne spredningsveien for fremmede arter. Prosjektet har fokusert på to artsgrupper som kommer som blindpassasjerer med planter som importeres med jord til Norge: invertebrater (hovedsakelig insekter og spretthaler) og karplanter.


Type:
Rapport
Nummer:
M-739
Språk:
NB

Publisert:
17.01.2018 23:59:00
Forfatter:
NINA
Omfang:
227 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema