ØKOKYST – delprogram Barentshavet Årsrapport 2017

ØKOKYST – Delprogram Barentshavet for 2017 omfatter stasjoner i Tanafjorden og Varangerfjorden. Det ble samlet inn prøver fra fire bløtbunnstasjoner, tre hydrografistasjoner og tre Ferrybox-stasjoner.

Den samlede tilstanden i vannforekomstene ble satt til "Moderat" som følge av at en eller flere av støtteparameterne kom i denne tilstandsklassen. Enkelte av stasjonene inngikk i delprogram Finnmark i perioden 2014 – 2016, men det foreligger ikke tilstrekkelig dataserier for å utføre en tilstandsklassifisering i hht. Veileder 02:2013 – rev 2015..


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1014
Språk:
NB

Publisert:
26.06.2018 00:00:00
Opphav:
Akvaplan-NIVA
Omfang:
76 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker