ØKOKYST – delprogram Klima Årsrapport 2017

ØKOKYST- Økosystemovervåkning i kystvann – har til hensikt å kartlegge, overvåke og rapportere miljøtilstand langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Klima inkludere områder i Skagerrak og ved Skrova.

Basert på biologiske parameter variere tilstanden mellom «svært god» til «dårlig» tilstand I 2017. Samlet vurdering basert på støtteparameter viser at stasjonene variere mellom «svært god» til «svært dårlig» i 2017.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1015
Språk:
NB

Publisert:
26.06.2018 00:00:00
Opphav:
Havforskningsinstituttet
Omfang:
60 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker