ØKOKYST – delprogram Nordsjøen Nord Årsrapport 2017

I ØKOKYST-delprogram Nordsjøen Nord ble hele grunnprogrammet gjennomført i 2017. Dette inkluderte prøvetakning på 6 pelagiske stasjoner, 11 hardbunnstasjoner og 7 bløtbunnstasjoner. I tillegg ble det gjennomført ekstra undersøkelser (opsjoner) på 2 pelagiske stasjoner, 2 hardbunnstasjoner og 1 bløtbunnstasjon.

Av tolv vannforekomster i delprogram Nordsjøen Nord fikk, Aurlandsfjorden og Sognefjorden, samlet tilstand «moderat». De øvrige 10 vannforekomstene (Sognesjøen, Nyhammarsundet, Korsfjorden, Bjørnafjorden, Fusa-Bjørnafjorden, Selbjørnsfjorden, Eikelandsfjorden, Kvinnheradsfjorden, Maurangsfjorden og Samlafjorden fikk alle samlet tilstand «god», og i flere av disse vannforekomstene var et eller flere av de biologiske kvalitetselementene klassifisert som «svært god».


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1009
Språk:
NB

Publisert:
26.06.2018 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
100 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker