ØKOKYST – delprogram Norskehavet Nord (I) Årsrapport 2017

ØKOKYST – Delprogram Norskehavet Nord (I) for 2017 omfatter stasjoner i Ofoten og Malangen. Dette delprogrammet er nytt innenfor ØKOKYST, så det foreligger ikke data fra tidligere undersøkelser. Til sammen åtte vannforekomster er undersøkt, og det ble det samlet inn data fra ti hardbunnstasjoner, fire bløtbunnstasjoner, tre hydrografistasjoner (klorofyll a og støtteparametere).

Den samlede tilstanden for stasjonene i delprogrammet Norskehavet Nord I ligger alle i tilstandsklasse "God". ØKOKYST – Sub-program the Norwegian Sea North (I) for 2017 includes stations in Ofoten and Malangen. This sub-program is new in the context of ØKOKYST so there are no data available from the same stations from previous studies. In 2017, eight water bodies were investigated and data was collected from ten hard bottom flora stations, four soft bottom stations, and three hydrographic stations (chlorophyll a and supporting parameters) The overall condition of the all the stations in the Norwegian Sea North (I) sub-program is classified as "Good".


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1012
Språk:
NB

Publisert:
26.06.2018 00:00:00
Opphav:
Akvaplan-NIVA
Omfang:
85 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker