ØKOKYST- delprogram Norskehavet Sør (I) Årsrapport 2017

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften.

Delprogram Norskehavet Sør I omfatter fire vannforekomster i Ulsteinvikområdet og Geirangerfjorden. Alle de biologiske kvalitetselementene oppnådde minst «god» tilstand, men samlet tilstand varierte fra «moderat» til «svært god» fordi støtteparameterene nedjusterte tilstanden.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1010
Språk:
NB

Publisert:
26.06.2018 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
68 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker