ØKOKYST – delprogram Norskehavet Sør (II) Årsrapport 2017

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften.

Delprogram Norskehavet Sør (II) omfatter 20 vannforekomster innenfor områdene Trondheimsfjorden/Fosen, Namsfjorden og Helgeland. Vannforekomst Korsfjorden oppnår kun «moderat» tilstand mens de andre undersøkte vannforekomstene i DP Norskehavet Sør (II) oppnår miljømålet om minimum «god» tilstand.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1011
Språk:
NB

Publisert:
26.06.2018 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
87 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker