ØKOKYST – delprogram Skagerrak Årsrapport 2017

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften.

Delprogram Skagerrak omfatter 11 vannforekomster i Ytre Oslofjord og Grenlandsfjordene. Samlet tilstand i vannforekomstene varierte fra «dårlig» til «god» tilstand i 2017.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1007
Språk:
NB

Publisert:
26.06.2018 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
83 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker