Klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter av klimatiltak

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert klimaeffekt på kort sikt og helsegevinster som vil følge av å gjennomføre tiltakene identifisert i rapporten Beregningsteknisk grunnlag for Meld. St. 41, Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid (Rapport M-782).

Tiltakene som har tilleggseffekt i form av klimaeffekt på kort sikt gjelder i hovedsak elektrifisering og hybridisering av anleggsmaskiner og skip samt tiltak som reduserer metan.  Disse tiltakene kan også gi en betydelig helsegevinst (vinn-vinn). Samlet sett er helsegevinstene knyttet til reduserte utslipp av NOx og svevestøv av tiltakene Miljødirektoratet har analysert estimert til å være rundt 630 millioner kroner i gjennomsnitt per år i perioden 2017-2030. I tillegg har Nibio vurdert helsegevinsten av å spise mindre rødt kjøtt. Usikkerheten knyttet til anslagene er vurdert å være betydelig.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1006
Språk:
NB

Publisert:
14.05.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
30 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema