Kunnskapsgrunnlag for omsetningskrav i skipsfart

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har sammen utredet et teknisk kunnskapsgrunnlag for et mulig omsetningskrav i skipsfart på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. DNV GL har levert et underlag til kunnskapsgrunnlaget hvor de har sett på tekniske begrensninger for bruk av biodrivstoff.

Kunnskapsgrunnlaget viser at en i det videre arbeidet med omsetningskrav for biodrivstoff i skipsfarten bør være særlig oppmerksom på tekniske utfordringer ved innblanding av biodiesel som består av FAME (fatty acid metyl ester). Biodiesel som består av HVO (hydrotreated vegetable oil) har ikke de samme tekniske utfordringene, men tilgjengelighet og konkurranse med innblanding i andre transportsegmenter kan være en utfordring. Biogass kan benyttes uten vesentlige modifikasjoner i eksisterende LNG skip. I videre utredninger av et omsetningskrav i skipsfart bør blant annet muligheter for produksjon og leveranse av biogass til skip inkluderes.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1125
Språk:
NB

Publisert:
26.10.2018 00:00:00
Forfatter:
Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet, DNV GL
Omfang:
30+55

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker