Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway - Annual Report 2017

This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air pollution in 2017, and focuses on main components in air and precipitation, particulate and gaseous phase of inorganic constituents, particulate carbonaceous matter, ground level ozone and particulate matter. The concentration levels were generally low in 2017 compared to previous years.

Denne rapporten omhandler resultater fra overvåkningsprogrammet for langtransportert forurenset luft og nedbør og atmosfæriske tilførsler i 2017 på norske bakgrunnsstasjoner. Rapporten presenterer målinger av uorganiske hovedkomponentene i luft og nedbør, partikulært karbonholdig materiale, partikkelmasse og bakkenært ozon. Konsentrasjonsnivået var generelt lavt i 2017 sammenlignet med tidligere år.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1064
Språk:
EN

Publisert:
19.09.2018 00:00:00
Opphav:
NILU
Omfang:
128 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker