Tilstrekkelig tilbud om mottak av spesialavfall : veileder til kommunene

Veilederen gir råd til kommunene om hvordan de kan bygge opp et mottakssystem for spesialavfall. Veilederen beskriver en del kriterier for "tilstrekkelig tilbud". Videre beskrives ulike typer mottaksordninger og vurderinger av disse i henhold til kriteriene. I tillegg presenteres utvalgte kommuners erfaringer med forskjellige mottaksordninger.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-1665
Språk:
NB

Volum:
99:02
Publisert:
12.01.2000 12:30:00
Forfatter:
Garmann, Janicke C.
Opphav:
Hjellnes COWI A/S
Omfang:
35 s.
ISBN:
82-7655-375-3
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema