Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen