De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet. Foto: Donald Bain/Wikimedia Commons.

Kasserte fritidsbåter

Miljødirektoratet refunderer etterskuddsvis hele eller deler av utgiftene for transport av kasserte fritidsbåter til mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per båt. Se forklarende grafikk nederst i saken. 

Fritidsbåter

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet, i tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog. 

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Informasjon til båteiere

Informasjon til mottaksanlegg og kommuner 

Det er innført en tilskuddsordning hvor staten dekker hele eller deler av kostnaden ved å behandle kasserte fritidsbåter, i tillegg til at båteier får en utbetaling på 1000 kr per fritidsbåt for å levere den til avfallsbehandling.  

Miljødirektoratet administrerer ordningen og betaler ut tilskuddet til den som leverer en kassert båt til mottaket.

 

Informasjon til båteiere

Hvordan levere en kassert fritidsbåt?

  • Alle fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) kan leveres til mottak med tillatelse til å håndtere disse båtene.
  • Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunen, eller i nærheten av kommunen, fra 1. oktober 2017. Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottakene i kommunene.

Ordningen med avfallsmottak for fritidsbåter i kommunene er under utbygging og det finnes ennå ingen komplett oversikt over alle anlegg. Ikke alle avfallsmottak kan ta imot fritidsbåter.

Oversikt over mottak for små båter kommer på sortere.no.

Dersom du ikke finner et anlegg på sortere.no, ta kontakt med renovasjonsetaten i din kommune.

Foreløpig er det to mottak som også er godkjent for å håndtere større og/eller mer kompliserte båter opp til 49,21 fot (15 meter). Disse mottakene kan ta imot både store og små båter allerede i dag. Flere anlegg er til godkjenning og vil bli operative i løpet av den nærmeste tiden.

Oversikt over godkjente mottak for større båter kommer på sortere.no

Søke refusjon for en kassert fritidsbåt

For alle fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot) som leveres til mottak blir det utbetalt 1000 kroner per båt.

Det må søkes om refusjon i perioden, 1. januar til 1. desember, samme år som båten er kassert. 

Hvordan søke:

  1. Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
  2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.
    Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.

Informasjon til mottaksanlegg og kommuner

Kommuner og godkjente private anlegg som behandler kasserte fritidsbåter inntil 15 meter, kan få tilskudd fra tilskuddsordningen. Tilskuddssatsene skal dekke kostnader og gjøre det attraktivt å etablere mottak for fritidsbåter. Tilskuddene betales ut av Miljødirektoratet.

Informasjon om tilskuddsordningen og søknad om tilskudd

Den som leverer båten, trenger hjelp av mottaksanlegg til å fylle ut skjemaet som bekrefter at en kassert fritidsbåt er levert til lovlig mottak. Publikum skal selv ta med dette skjemaet, men vi anbefaler likevel mottakene å ha tilgjengelig noen eksemplarer på papir.

Mer om kommunenes ansvar på Miljøkommune

Kontakt

seniorrådgiver Ole Thomas Thommesen,
seksjon for avfall og gjenvinning.

Relaterte lenker