Referater fra EU-møter

Her finner du referater fra møter i EU som Miljødirektoratet deltar på. Referatene er lagt under de ulike temaer.


Klima og luftkvalitet

Vann og hav

Bioteknologi

  • GMO

Avfall

Kjemikalier og farlige stoffer

Andre grupper

 

Tema