Kvotepris for beregning av årlig CO2-kompensasjon

Kvoteprisen som vil bli lagt til grunn for beregning av CO2-kompensasjon for støtteåret 2017, som utbetales etterskuddsvis i 2018, er 50,25 kroner per tonn CO2.

Årlig CO2-kompensasjon beregnes ved å gange virksomhetens grunnlag for kompensasjon med EUA forwardprisen (European Union Allowance) og årlig støtteintensitet. EUA forwardprisen skal tilsvare gjennomsnittet av daglige sluttpriser i året før støtteåret på EUA forwardkontrakter med leveranse i desember i støtteåret.

Prisene skal innhentes fra den børsen som har størst volum av EUA forwardkontrakter første kvartal i året før støtteåret, og omregnes til norske kroner basert på Norges Banks daglige valutakurser. Børsen som har hatt størst volum i første kvartal i 2016 er ICE ECX. Gjennomsnittsprisen i 2016 på EUA-kontrakten med leveranse i desember 2017 var 50,25 kroner per tonn CO2.

Gjennomsnittsprisen for tidligere støtteår er oppgitt (i kroner per tonn) i tabellen nedenfor.  

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kvotepris 59,27 36,60 51,68  70,02  50,25  54,91