Vannskuter (forbudssoner)

Vannskuterkartet er et kart som viser hvilke områder som omfattet av forbud om bruk av vannscootere og liknende. 

Miljødirektoratet har utarbeidet et kart som viser hvor det er forbudt med bruk av vannskuter. Kartet er ment å være et hjelpemiddel og en veiledning til vannskuteterbrukere og andre om hvilke områder vannskuterbruk er tillatt og ikke.  

Det generelle forbudet mot bruk av vannskutere ble opphevet i 2013. Samme år fastsatte departementet forskrift om bruk av vannskutere og liknende. Dette regelverket regulerer bruken av vannskutere i Norge, og forteller blant annet hvilke områder det er forbudt å kjøre vannskuter. Det er forbudt i et heldekkende belte ut fra land på 400 meter i sjøen og 500 meter i ferskvann. I tillegg er det et totalforbud i verneområder, og med en buffer til disse.

Kategori