Forvaltningsmerkede ulver i kart

Her kan du følge bevegelsene til forvaltningsmerkede ulver i Norge som har forlatt ulvesonen. 

 Mer om posisjonene

 

Til sammen 27 ulver er blitt radiomerket av Miljødirektoratet de siste to årene etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, hvorav 12 i 2018. Sju av GPS-senderne på ulver i Norge fungerer fortsatt og leverer data. I de andre tilfellene er ulvene døde eller det er tekniske problemer med senderne.

Mer om kartløsningen

Av hensyn til batterikapasitet lagrer hver GPS-sender seks posisjoner per døgn, det vil si hver fjerde time. Dataene sendes per SMS en gang per døgn.

Kartet vil oppdateres med siste tilgjengelige posisjoner hver dag kl. 06.00 og 18.00, men det kan variere hvor ferske data som er tilgjengelige.

Dersom en sender ikke er innenfor SMS-dekning når den skal sende, vil det ta et døgn før den prøver å sende igjen. Det kan også forekomme forskjeller i leveransetidspunkt avhengig av når senderen sist sendte SMS. Data for bevegelser for de siste 48 timer som er mottatt fra senderne, vil vises i kartet.

Lederdyrene i Slettås, Letjenna og Mangen og andre ulver som ikke forlater ulvesonen, eksponeres ikke. Dette er for å skjerme dyrene for forstyrelse i yngletiden. Alle revirene ligger innenfor ulvesonen.

I kartet vises også andre ulverevir av par og flokker helt eller delvis i Norge (revir skravert rødt). Informasjonen er hentet fra foreløpig statusrapport for ulv i Norge pr. 8. mars 2018.

Bakgrunn

GPS-data fra ulver som vandrer ut av ulvesonen gjøres tilgjengelig fordi dyreeiere og forvaltning har behov for informasjon dersom ulvene beveger seg inn i prioriterte beiteområder med sau eller tamrein.

Posisjoner innenfor ulvesonen maskeres for å beskytte ulvene fra forstyrrelser i yngletiden.

Fra 10. september vil framvisning av data endres, slik at kartet viser hvilket 10 km x 10 km område ulvene er innenfor i siste mottatte posisjon, uavhengig av om de er innenfor eller utenfor ulvesonen. Dette gjøres for å redusere risiko for skade på hund forårsaket av ulv for jegere som jakter med løs hund. Under lisensfellingsperioden vil det ikke vises data.

Periode

Innenfor ulvesonen

Utenfor ulvesonen

1. apr - 10. sep

Ingen visning av data (sendere til lederdyr kan fjernes fra visning)

Real-time data (på ungdyr/valper)

10. sep - 30. sep

Siste posisjon/individ innenfor 10x10 km rute

Siste posisjon/individ innenfor 10x10 km rute

1. okt - 23. des

Siste posisjon/individ innenfor 10x10 km rute

Ingen visning av data

24. des - avsluttet lisensfelling

Ingen visning av data

Ingen visning av data

Relatert informasjon: