Forvaltningsmerkede ulver i kart

Her kan du følge bevegelsene til forvaltningsmerkede ulver som har forlatt reviret og vandret ut av ulvesonen i Norge.

 Mer om posisjonene

 

Mer om kartløsningen

Av hensyn til batterikapasitet lagrer hver GPS-sender 6 posisjoner per døgn, det vil si hver 4. time. Dataene sendes per SMS en gang per døgn.

Kartet vil hver dag kl. 06:00 og 18:00 oppdateres med siste tilgjengelige posisjoner, men det kan variere hvor ferske data som er tilgjengelige. Dersom en sender ikke er innenfor SMS-dekning når den skal sende, vil det ta et døgn før den prøver å sende igjen. Det kan også forekomme forskjeller i leveransetidspunkt avhengig av når senderen sist sendte SMS. Data for bevegelser for de siste 48 timer som er mottatt fra senderne vil vises i kartet.

Lederdyrene i Slettås- og Osdalsflokken og stasjonære ulver som ikke forlater revirene og ulvesonen eksponeres ikke for å skjerme dyrene for forstyrelse i yngletiden.

Per 19. april er det 3 av de 15 senderne som ikke lenger leverer data. Årsakene er tekniske problemer eller batterikapasitet. Dette gjelder en av valpene i Slettåsreviret og ledertispa og en av valpene i Osdalsreviret.

I kartet vises også andre ulverevir av par og flokker helt eller delvis i Norge (revir skravert rødt). Informasjonen er hentet fra foreløpig statusrapport for ulv i Norge pr. 7. april 2017.

Bakgrunn for kartløsningen

Ulvene ble radiomerket av Miljødirektoratet i januar og februar i år. Totalt 15 ulver ble merket, 9 i Osdalsreviret og 6 i Slettåsreviret. Les mer om dette her.

Denne kartløsningen ble lansert 19. april. Fram til da ble de merkede ulvenes bevegelser vist i statiske kart med lengre forsinkelse på Miljødirektoratets nettsider.

Dersom ulvene beveger seg ut av ulvesonen og inn i prioriterte beiteområder med sau eller tamrein vil det være behov for informasjon om dyrenes bevegelser for dyreeiere og forvaltning. Derfor gjøres nå ferske GPS-data fra ulver som vandrer ut av ulvesonen tilgjengelig. Posisjoner innenfor ulvesonen og innenfor revirene maskeres for å beskytte ulvene fra forstyrrelser i yngletiden.

Når ungulver drar ut på vandring for å opprette egne territorier, kan de vandre over lange avstander på kort tid og dukke opp i områder utenfor ulvesonen. Ungulvene vil normalt eksponere seg mer enn stasjonære, voksne ulver.

Les mer om utvandrende ulver og bakgrunnen for den nye kartløsningen her.

 

Relatert informasjon: