Sett og skutt

Sett og skutt er en elektronisk registering av sett hjort- og sett elg-skjema samt slaktevekter.

På nettstedet www.settogskutt.no kan jegere selv registrere sett elg- og sett hjort skjema, enten via smarttelefon, nettbrett eller PC. Elektronisk levering av sett elg- og sett hjort skjema gjør jobben enklere for både jegere og kommuner.

Hvem gjør hva i Sett og skutt?

Jaktleder

Jaktleder er ansvarlig for registrering av sett elg eller sett hjort-data på www.settogskutt.no. Han eller hun kan imidlertid godt delegere jobben til en annen i jaktlaget.

Valdansvarlig

I Hjorteviltregisteret kan valdansvarlige behandle sett elg- og sett hjort-data lagt inn via www.settogskutt.no. Valdansvarlig kan redigere og godkjenne data fra alle sine jaktfelt både under jakta og etter endt jakt. Godkjente data gjøres løpende tilgjengelig i rapportene fra Hjorteviltregisteret.

Kommunen

Kommunen skal kontrollere og godkjenne sett elg og sett hjort-rapporteringer etter endt jakt, og senest innen 30 dager etter jaktas utløp. For sett elg og sett hjort som er rapportert via www.settogskutt.no gjøres kontrollen elektronisk i Hjorteviltregisteret.

Tema

Kategori