Rovviltportalen

Informasjon om rovdyrene gaupe, jerv, bjørn og ulv - og kongeørn. 

Les om politiske mål, finn informasjon om skader og hvordan søke erstatning ved tap av husdyr og tamrein til rovvilt, om jakt og fellingstillatelser og om de regionale rovviltnemndene.

Tema