Melding om biocid

Innmelding av biocider til produktregisteret er en separat plikt (§2-2) som må gjøres i tillegg til søknad om godkjenning og andre plikter i biocidforskriften.

Krav til melding om biocid gjelder uavhengig av omsatt mengde og klassifisering. Det betyr at biocidprodukter som er IK (ikke klassifisert) og produkter som omsettes under 100 kg også skal meldes.

Tema

Kategori