Råvare – sammensetningsopplysninger fra produsent

Produsenter som ikke ønsker å gi fullstendig sammensetningsopplysninger til sine kunder kan sende opplysningene direkte til produktregisteret. Opplysningene skal sendes elektronisk via Altinn. Firma som ikke har tilgang til elektronisk løsning kan benytte dette skjema. Kjemikalier som er registrert som slik får eget deklarasjonsnummer.

ENGLISH

Raw Material - Chemical Composition information from producers

Manufacturers who do not want to give complete composition information to its clients can send data directly to the product register. Chemicals that are registered as mixtures in mixtures or raw materials get their own declaration number.

Tema

Kategori